Sök  »
Miljö, utveckling, prestation, kunskap och erfarenhet
2014-09-06
Om vägval inom FEIF
– fortsättning om gruppmötet på Island
Orsaken till mötet var ju som tidigare nämnts veterinären Sigrídur Björnsdóttirs rapport, ’Klár í keppni”, (Redo för tävling) om skadefrekvensen på hästar som deltog på Landsmót och Islandsmót 2012.

Totalt besiktigades 354 hästar tävlingshästar på Landsmót. Ryttarna kom med sina hästar till besiktning 2-24 timmar innan start i uttagningsklasserna och 1-2 timmar före start i semifinal eller final.
208 avelshästar besiktigades på Landsmót och på Islandsmót var de 201. Totalt gjordes ca. 950 besiktningar.

Resultatet var slående. Nära hälften av hästarna som deltog på Landsmót hade skador i form av påslag på framben och sår i munnen, i huvudsak på lanerna efter oledade stångbett. Totalt 45% av de deltagande hästarna hade skador av ovannämnda karaktär. Det är dock värt att nämna är att ingen häst blödde ur munnen. Särskilt allvarligt var det i töltklassen på Landsmót. 7 av 10 finalhästar hade registrerade skador, varav 2 av dem allvarliga. Sigríður har fått mycket kritik för att hon lät dessa hästar delta i finalerna. Själv säger Sigrídur att det för tävlingens skull hade varit ogenomförbart att stoppa ekipagen just innan de skulle in på banan och att hon i stället valt att följt upp det efteråt.

Nu har avelsrådet tillförordnat en särskild nämnd som ska ta i tu med problemet med den höga frekvensen av mun-och benskador. Många vill förbjuda de oledade stångbetten med tungfrihet som så uppenbarligen ofta leder till sår i munnen och skadade käkben på hästarna.
–Jag tror det är bra att diskutera de här frågorna, säger nämndens ordförande Sigbjörn Björnsson, avelsdomare och hästuppfödare på Lundum II.

– Troligen leder inte snabba ändringar till någon lösning. Vi får inte glömma att vi ingår i en internationell organisation (FEIF). Våra kolleger runt om i Europa är ofta mer konservativa än islänningarna när det gäller rutiner och regler.

–Däremot tror jag att vi alla är överens om att det är oacceptabelt att hästar får både skador och sår efter tävlingar och bedömningar. Vi måste hitta en hållbar lösning, säger Sigbjörn.(ovanstående är citat från www.ishestnews.se - 2013.01.09)

I gruppen som har i uppdrag att lämna en rapport till FEIF (och som ska tillföras dess regelverk) deltog Gunnar Sturluson, president i FEIF, Doug Smith, sportordförande i FEIF, Magnús Skúlason (SE), Ragnar Møller Jensen (DK), Sigrídur Björnsdóttir (IS), Mette Manseth (IS), Marlise Grimm (DE), Silke Feurtoft (DE) och Vicki Graff (DE).

Underlaget för rapporten ’Klár í keppni” (Redo för tävling) bedömdes som intressant av gruppen men otydlig beträffande bettanvändningen eftersom det saknas information om hur hästen t.ex. ridits tidigare. Uppenbart är att skaderisken är större med vissa stångbett än andra.
Vi andra kan se fram mot att få mer information och kunskap i ämnet framöver.
Stallspalt
2014-09-09
Kombinera – för bästa resultat

2014-09-07
På NM startades VM-gruppen

2014-09-06
Mycket fint sto som alla kan rida finns nu under saluhästar!

2014-09-06
Om vägval inom FEIF

2014-08-28
Lagkamp 26.10 & 16.11

2014-08-25
Nordiska Mästerskapen i Herning – en tillbakablick

Sida << 21 22 23 24 25 >>