Sök  »
Miljö, utveckling, prestation, kunskap och erfarenhet
Om sportens framtid
Det här året har gett mig insikter och gjort mig involverad i själva sporten internationellt på en helt annan nivå än tidigare. Efter många diskussioner med ledande domare inom sporten och med elitryttare t.ex. på Island har gjort att jag också har fått nya infallsvinklar. Men jag har också fått bekräftat mina egna tankar och en del farhågor.

– Jag ser ljust på framtiden. Det finns många nya duktiga, unga ryttare som är på gång. De är väldigt, väldigt bra.
Det som bekymrar mig är utveckling på bedömningssidan.
Fokus ligger inte alltid på utförande och bra ridning utan på ett, ibland föråldrat, regelverk.
Initierade personer på elitnivå är överens om att en utveckling krävs inom sporten för att ta evenemangen/tävlingarna/ till en ny nivå och inte stagnera.

Känner svenska Islandshästförbundet sig manade att gå i bräschen för utvecklingen av sporten?

Bilden överst är en genrebild och representerar inte Brösarpsgårdens åsikter om skoning, benställning eller hovkvalitet. webbmasterns anm.