Sök  »
Miljö, utveckling, prestation, kunskap och erfarenhet
Värt att veta inför betessäsongen 2018
Gemensamt betessläpp den 12 maj klockan 10.30 för att underlätta flockbildning och minimera skaderisk.
Betessäsongen varar till mitten av oktober då samlas hästarna in (exakt datum meddelas senare). Vill du hämta din häst tidigare – avtala tid så att du själv kan hämta din häst från flocken.

Hästen skall vara verkad, avmaskad och vaccinerad vid ankomst. Kontrakt skrivs vid ankomst och hästägaren försäkrar att hästen är frisk och inte bär på några smittosamma sjukdomar samt att den är försäkrad. Passet skall, enligt regler från Jordbruksverket, alltid följa hästen och vi ber dig därför att ha med passet vid ankomst. Häst utan pass får ej släppas.

För definitiv bokning sänd oss dina/ägarens adress och kontaktuppgifter samt hästens namn och registrerings nummer. Så återkommer vi med kontrakt.