Sök  »
Miljö, utveckling, prestation, kunskap och erfarenhet
2008-10-26
Anna på UGL
Under en vecka har Anna genomgått Försvarshögskolans ledarskapskurs UGL
Kursen omfattar utbildning i gruppens utveckling, ledarskap, processmedvetenhet och självkännedom. Det övergripande syftet med UGL är att utveckla förmågan att förstå och hantera situationer av gruppdynamik och mellanmänsklig karaktär i vardags och arbetsliv.
-Ökad självkännedom och personlig utveckling.
Handledare var Anna-Lena Rikardsoon och Thomas Thaung.
Stallspalt
2008-10-26
Anna på UGL

2008-10-07
Frida Törnquist, välkommen åter i teamet

2008-09-24
Magnús metod är översatt !!

2008-09-24
Ny underbar saluhäst

2008-09-24
Nominering till pris

2008-09-17
Avelssäsongen är avslutad

Sida << 81 82 83 84 85 >>