Sök  »
Miljö, utveckling, prestation, kunskap och erfarenhet
Pris för betäckning 2017
*Språngavgift: 3 000 kr

*Konstaterad dräktighet: 6 000 kr

Stoavgift, bete och ultraljud tillkommer samt eventuella veterinärkostnader.

Betesavgift 40 kr/dygn
Exemston/specialbehandlade ston 70 kr/dygn

Fribetäckning