Sök  »
Miljö, utveckling, prestation, kunskap och erfarenhet
Pris för betäckning 2017
*Språngavgift: 4 000 kr

*Konstaterad dräktighet: 10 000 kr

Stoavgift, bete och ultraljud tillkommer samt eventuella veterinärkostnader.

Betesavgift 40 kr/dygn
Exemston/specialbehandlade ston/ston på handbetäckning 70 kr/dygn

Hraunar kommer fribetäcka.