Sök  »
Miljö, utveckling, prestation, kunskap och erfarenhet
2008-03-10
Magnús bok nu översatt till tyska
Nu översätts Magnús nya bok till tyska och kommer att ges ut någon gång under hösten 2008.
Vi hoppas på att boken kommer att inspirera och ge kunskap åt islandshästintresserade människor i Tyskland såsom den har gjort här i Sverige!

Vi ser fram emot utgivningen!
Stallspalt
2008-03-11
Hraunar - en fantastisk fadershingst

2008-03-10
Magnús bok nu översatt till tyska

2008-03-01
Ny websida under konstruktion

Sida << 86