Sök  »
Miljö, utveckling, prestation, kunskap och erfarenhet
Bedömning
Bedömning
Exteriör
T.ex. Rygg/kors 9.0 – Proportioner 9.0


Total Exteriör: 8,33
Total Poäng: 8,33