Sök  »
Miljö, utveckling, prestation, kunskap och erfarenhet
Bedömning
Bedömning
Exteriör
T.ex.Ben (kvalitet) 9.0 – Hovar 8


Ridegenskaper
T.ex. Tölt 8.5 – Trav 8.5 – Pass 8.5

Total Ridegenskaper: 8,37
Total Exteriör: 8,24
Total Poäng: 8,32